מדיניות החלפות והחזרות תפילין, מזוזות ובתי מזוזה-אוצר הסתם Whatsapp

מדיניות החלפות והחזרות

מדיניות החלפות והחזרות

 • על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח על כל פגם או אי התאמה של המוצר למוצר שהוזמן.
 • מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של המוצר, אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המשתמש. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.
 • הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, 11111 – א”התשמ
 • ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר האלקטרוני לאתר ״אוצר הסת״ם״ תוך11 יום מיום קבלת המוצר.
 • ניתן לבטל את העסקה להחזיר מוצר אשר לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית תוך 11 יום מקבלתו. ״אוצר הסת״ם״  רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 2% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כל זאת בכפוף לכך שהמזמין הכניס את כל פרטיו על פי דין כגון פרטי כרטיס אשראי, ת.ז, פרטי מען או פרטים אישיים.
 • על הצרכן להחזיר את המוצר על חשבונו לחברה
 • מוצרים בהתאמה אישית:
 • מוצרים המיוצרים בהזמנה אישית לא ניתן יהיה לבטל הזמנה לאחר שהמוצר נכנס לתהליך ייצור
 • ו/או מוצרים שבוצעה להם הרכבה.

אחריות

 • תקופת האחריות הינה לחצי שנה מיום אספקת הסחורה, האחריות אינה כוללת: שבר או כל בלאי אחר במוצר. כמו כן, אין אחריות על מוצר שנפגם כתוצאה משימוש לא נכון. כל פסול במוצר הסת״ם שמקורו בכתיבה יוחלץ ע״י ״אוצר הסת״ם.״

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישה באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים.) בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש,) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה..
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ,)SSL( המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות

בדואר אלקטרוני:  [email protected]

בטלפון: 972.4.691.2000

קניה נעימה!

כל הזכויות שמורות ל “אוצר הסתם” בע”מ ©