מזוזה ספרדי - מהודרת, 15 ס"מ כתב ספרדי, סופר ירא שמיים Whatsapp

חנות מוצרי הסת”ם