מזוזה חב"ד מהודרת - 15 ס"מ כתב אדמוה"ז, סופר ירא שמיים Whatsapp

חנות מוצרי הסת”ם