האם הקב"ה מניח תפילין? סיפור מעניין מהגמרא יפתיע אתכם Whatsapp